A Barcelona estem de celebració: 100 anys de l’Arxiu Històric de Barcelona

20170215

A Barcelona estem de celebració. L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona fa 100 anys que existeix com a tal. Tanmateix, l’Arxiu va començar a custodiar el Patrimoni Documental de Barcelona, els documents generats a la ciutat, molt abans. Trobem documents molt antics, alguns de l’Edat Mitjana, i són de diferent formats. Bé, no ens hem d’estranyar, totes les societats han generat els seus documents, molts dels quals són expressió de les seves activitats. A més del fons documental, l’Arxiu compta també amb fons bibliogràfics i hemerogràfics.

Així doncs, si existeix des de fa tants segles, per què celebrem només un centenari? El que celebrem és que l’Arxiu de la Ciutat de Barcelona esdevingués Arxiu Històric. Va ser creat l’any 1917 arran de la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de dividir el fons documental en històric i administratiu. En conseqüència, celebrem també la creació de l’Arxiu Municipal Administratiu ara fa 100 anys, que está cridat a jugar un paper important per al compliment de la transparència a l’Ajuntament de Barcelona.

Per això hi ha documents que ara podem considerar històrics que no estan a l’Arxiu Històric, sinó a l’Administratiu. Més concretament, els documents del primer terç del segle XIX fins als actuals no són a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, sinó a l’Arxiu Municipal Administratiu.

La celebració i els actes organitzats durant tot l’any posen de manifest la importància dels arxius com a garants de la preservació del Patrimoni Documental de les societats. Recordem que Patrimoni fa referència a béns, valors i drets. Aplicat als documents, és riquesa d’una societat. Però per tal d’obtenir-la i fer-la palesa cal extreure el valor dels documents. Al voltant d’aquesta explotació tradicionalment hi ha els professionals que garanteixen la gestió documental i la preservació d’aquests documents (arxivers, gestors documentals o documentalistes), i els historiadors que investiguen la història dels pobles, perquè els arxius són la memòria de la societat. Darrerament, altres sectors econòmics estan interessats en l’explotació d’aquest Patrimoni: es tracta del sector infomediari, l’objecte de negoci del qual és crear productes d’informació a partir de les dades obertes com a matèria prima, però també dels documents. Aquí despleguen els documentalistes d’altres funcions com les de digitalització, gestió de dades, d’informació i de continguts. La digitalització de documents i tècniques com la mineria de text faciliten la creació de productes i serveis d’informació de consum cultural. Aquesta manera d’explotar el Patrimoni forma part també de la transformació digital que fins i tot els arxius històrics estan duent a terme.

Així doncs, celebrem que a Barcelona tenim una base per continuar preservant el llegat dels nostres avantpassats, i per continuar creant riquesa amb la gestió de documents.

Per molts anys!

Informació facilitada per Montserrat Garcia-Alsina

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply