Oferta de treball: Gestor documental i arxiver per al Banc d’Espanya

20170209

El Banc d’Espanya ha publicat un procés selectiu per a la contractació temporal d’un especialista en arxius (nivell 9 del grup directiu).

El termini de presentació de sol•licituds finalitza el pròxim 16 de febrer a les 14 hores.

Les principals tasques a desenvolupar són:

  • Coordinar projectes de tractament arxivístic que incorporen canvis o modernització de fonts d’informació (bases de dades, instruments de descripció, etc.), incloent l’aplicació de metodologies i processos, així com els controls de qualitat establerts.
  • Dissenyar, aplicar, actualitzar, mantenir i millorar les fonts d’informació arxivístiques del Banc d’Espanya, per assegurar la coherència de la tradició arxivística dels fons documentals de l’Arxiu General i Històric.
  • Identificar, descriure, valorar i seleccionar els fons documentals i la conservació dels documents pel seu valor històric.
  • Definir i supervisar la gestió i el control de les transferències en cadascuna de les fases del cicle documental.
  • Atendre les consultes sobre informació i la documentació custodiada en els arxius Històric i General, i fer el seu seguiment.
  • Participar i coordinar projectes de contractació, des de la definició de requisits i la redacció dels plecs de prescripcions tècniques, fins al seguiment i control del seu desenvolupament i resolució. Aquests projectes comporten la col•laboració amb altres departaments del Banc, així com amb altres institucions o experts.

La presentació de sol•licituds ha d’efectuar-se per via electrònica a la seva pàgina web. Allà us podeu descarregar els formularis i la documentació específica de la convocatòria.

Ens alegrem d’aquesta convocatòria. Confirma que la formació en gestió documental és necessària per a que les empreses desenvolupin una gestió eficient dels seus documents i de la informació que contenen. Una gestió de qualitat garanteix que les organitzacions tinguin informació i documents fidedignes, i, en definitiva, dades i informació de qualitat. És un puntal de la transformació digital.

En aquest marc el nostre grau en Informació i Documentació, i el postgrau en Implantació de Projectes de Gestió de documents electrònics (EDRMS) contribueixen a una major professionalització de la gestió de la informació i dels documents.

Informació facilitada per Montserrat Garcia Alsina

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply