UOC: lider en recursos d’aprenentatge

20161222-1

La Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya juga un paper important en l’ús i adaptació de recursos d’aprenentatge, en coordinació amb el professorat, i ho fa de manera innovadora, i situant a l’estudiant com a centre del procés d’aprenentatge.

Així s’explica en un capítol de les actes del congrés OOFHEC2016 (Online, Open and Flexible Higher Education Conference). Aquest capítol descriu el panorama europeu de les biblioteques universitàries i compara les biblioteques que són membres de EMPOWER-EADTU. EMPOWER és un projecte dut a terme amb el suport de la Comissió Europea sota el programa Erasmus+. EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) és l’associació europea d’universitats d’educació a distància, de la que forma part la UOC.

Aquesta comparació evidencia el lideratge del model únic de la UOC, i la participació del personal bibliotecari de la UOC amb el personal docent per oferir els recursos d’aprenentatge més adequats per a cada programa.

Gema Santos-Hermosa ha coordinat aquest capítol, titulat Library’s Knowledge Resources for students and teaching staff in digital universities from EADTU. En aquest estudi queda palès que la UOC segueix la tendència cada cop més arrelada de responsabilitzar-se de la funció de subministrament, gestió i assessorament de recursos d’aprenentatge, tal com ho explica l’Informe Horizon sobre biblioteques.

Informació facilitada per Gema Santos

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply