Nova ISO 15489 i el per què

20161104-aenor-CTN50-iso15489

El proper 23 de novembre es presenta a Madrid la nova versió de la norma ISO 15489.

Durant més de 10 anys els professionals de la gestió documental han comptat amb unes pautes normalitzades per poder sistematitzar el tractament documental que assegura obtenir documents fiables i eficiència en la gestió.

Tot i que a Espanya aquesta norma internacional la vàrem adoptar como UNE (Una Norma Espanyola) al 2006, ISO la va publicar amb data 2001. Des d’aquest any hem vist canvis en la producció de documents a les organitzacions. Tenim més documents electrònics, i en més varietat de formats. La causa és l’evolució de les aplicacions amb les que treballen les organitzacions per generar documents que són evidència de la seva activitat.

La transformació digital en que estan immerses les empreses, la llei de reutilització de la informació pública, la llei de transparència, el rendiments de comptes, la responsabilitat social corporativa… precisen de pautes per garantir sempre la fiabilitat de les dades, dels documents, de la informació que contenen. Recordem que els documents són evidències, però també actius d’informació, base per a la gestió del coneixement, generació de valor afegit i avantatge competitiu.

Per tant, en aquest context els professionals de la gestió de documents han d’incorporar activitats actualitzades per continuar vetllant per la fiabilitat dels documents, evidència de l’activitat de l’empresa i actius -capital intel.lectual-.

Les normes estan desenvolupades per organismes de normalització. La ISO és un d’aquests organismes i està integrat per organismes de normalització nacionals. Els experts que formen part dels comitès son representats de diferents sectors d’activitat (indústria, educació, etc.). En el cas d’Espanya, AENOR és l’entitat de normalització, i el comitè d’AENOR responsable del camp d’activitat de documentació és el AEN/CTN 50. Aquest comitè té un subcomitè (SC1) que s’encarrega de manera més específica de la gestió de documents i les seves aplicacions. La Universitat Oberta de Catalunya es un dels membres integrants del AEN/CTN 50 i del SC 1.

Els comitès i subcomitès nacionals poden participar en la redacció de les normes que es fan coordinades per ISO. En concret, el subcomitè espanyol ha participat molt activament en la redacció de la nova versió de la ISO 15489.

Per tant, l’acte de presentació de la nova versió és de gran interès pels professionals responsables de la gestió de documents a les organitzacions, i molt especialment, als que ja venen treballant amb la norma UNE-ISO 15489, per conèixer i debatre els canvis de la nova versió.

Qui organitza?
AEN/CTN 50 Documentación
Subdirección General de los Archiivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, encarregada de la Secretaria del Subcomité 1: Gestión de documentos y aplicaciones.

Quan?:
23 de novembre de 2016
10 a 14h

On?
Auditori de la Secretaría de Estado de Cultura
c/ San Marco, 40
Madrid

Informació facilitada per Montserrat Garcia Alsina

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply