XV Workshop REBIUN: Dades i biblioteques

20160928

El 29 i el 30 de setembre tindrà lloc el XV Workshop REBIUN, que amb el títol “Dades i biblioteques” vol presentar i reflexionar sobra la gestió de dades a les universitats per tal de crear valor. Aquesta gestió s’està duent a terme en les empreses i organismes de diferents sectors d’activitat, i per tant, les universitats també estan obertes a aquesta eina.

A tal fi estan programades conferències, comunicacions i tallers on s’exposaran iniciatives i projectes que actualment es duen a terme a les universitats, on les biblioteques jugan un rol important.

Aquesta activitat forma part de la Línea 3 del III Plan Estratègic 2020 de REBIUN, la temática de la qual és potenciar el desenvolupament i l’ús de la Biblioteca Digital 2.0, Internet i xarxes socials.

REBIUN (REd de BIbliotecas UNiversitarias Españolas) és una comissió sectorial de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). En ella están representades les biblioteques universitàries.

La UOC estarà present en tres activitats. El grup de recerca KIMO dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació estarà present mitjançant el taller a càrrec de MAREDATA. La biblioteca de la UOC estará representada per Rosa Padrós qui explicarà el pla d’acció per a la gestió de dades de recerca al UOC. Per últim, Montserrat Garcia professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació reflexionará sobre els aspectes que s’han de tenir en compte en la gestió de dades per tal de garantir la seva qualitat i assegurar el seu valor.

Us invitem a assistir a les sessions o seguir-les per twitter mitjançant els hashstag #15wkRebiun. Junts reflexionarem sobre el rellevant rol que les biblioteques i els professionals de la informació i la documentació tenen a desenvolupar a desenvolupar en la gestió de dades massives.

Informació facilitada per Montserrat Garcia Alsina

This entry was posted in Congressos, Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply