Expedient electrònic, història clínica electrònica, expedient judicial electrònic … sense EDRMS?, sense normes?

gestic3b3n-documental-32

Història clínica digital i expedient judicial electrònic són exemples de com l’administració electrònica se va estenent a tots els àmbits de les activitats dels ciutadans.

Darrera de l’administració electrònica, i per tant, també darrera de la història clínica i de l’expedient judicial electrònic hi ha – o hauria d’haver – pautes i sistemàtiques per gestionar eficientment els documents que s’han d’incloure en els expedients (història clínica o expedient judicial). A més, per tal de que els sistemes informàtics entre diferents comunitats autònomes es comuniquin entre ells es requereixen normes d’interoperabilitat. A Espanya, des del 2011 aquestes normes estan recollides en diversos documents.

La necessitat de tenir sistemes de gestió per a documents electrònics, com el recollir per la familia de normes ISO 30300 el coneixement de les normes d’interoperabilitat i la seva implementació, obliguen a les administracions públiques a dissenyar i implantar projectes de gestió de documents electrònics i una aplicació informàtica de les nomenades EDRMS (Electronic Document and Record Management System). Aquesta és alguna de les raons per actualitzar coneixements vinculats a la disciplina de la gestió de documents.

La Universitat Oberta de Catalunya, i en concret els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, des de fa uns anys ofereixen el Postgrau en Implementació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS). Aquest postgrau es composa de dos cursos d’expertesa i un projecte final de postgrau. Els dos cursos són: 1) Expert en anàlisi i disseny del model de sistemes de gestió documental, i 2) Expert en eines tecnològiques de gestió documental. En aquesta segona part del curs, treballem amb el EDRMS Alfresco. El postgrau està també dirigit a professionals que es vulguin formar en consultoria de gestió de documents i en la implementació de sistemes de gestió per a documents, alineats amb d’altres sistemes de gestió com la sèrie ISO 9000 o la sèrie 27000.

En aquests moments la matrícula està oberta, i les classes comencen a l’octubre.

Informació facilitada per Montserrat Garcia Alsina

This entry was posted in Explora la UOC, Informacions diverses, Notícies, titulacions. Bookmark the permalink.

Leave a Reply