Estudi d’usuaris de biblioteques públiques

A Catalunya més de la meitat de la població (55%) utilitza la biblioteca i la valora molt positivament (8,3 sobre 10). Amb tot, un 45% de la població de més de 14 anys fa més d’un any que no ha anat a la biblioteca (81%) o no hi ha anat mai (19%).

En aquest context, l’Estudi de persones no usuàries de biblioteques, elaborat per Núria Ferran-Ferrer, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació i Mireia Fernández-Ardèvol, investigadora de l’IN3, a banda de mostrar quins són els usuaris actuals i la seva satisfacció amb els serveis de la biblioteca, principalment pretén aprofundir en el comportament cultural i les percepcions de les persones que no l’han utilitzat mai (no usuàries) i de les que fa més d’un any que no hi van (ex-usuàries).

Per aconseguir aquest objectiu, la cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Carme Fenoll i el responsable de Treball estadístic del Servei, Javier Nieto, van encarregar aquest estudi que ha comptat amb una enquesta representativa de la població resident a Catalunya de més de 14 anys.

Entre novembre i desembre de 2015, es va fer una enquesta telefònica a 1.205 persones. La meitat es va voler que fossin usuàries de la biblioteca i, l’altra meitat, persones que no haguessin anat mai a una biblioteca pública o que fes més d’un any que no hi anaven (no usuaris i exusuaris).

Per primera vegada, a diferència d’altres estudis anteriors d’aquest tipus, el qüestionari s’ha realitzat tant a les persones que tenien el carnet de biblioteca com a les que no en tenien, atès que per a accedir a les instal·lacions i fer ús de diversos serveis (excepte el préstec) no cal ser soci.

La recerca ha permès dibuixar un perfil de les característiques principals de les persones no-usuàries (mai han utilitzat la biblioteca), ex-usuàries (en el darrer any no l’han utilitzat però anteriorment sí) i les usuàries (persones que durant el darrer any, almenys una vegada han utilitzat la biblioteca pública).

Aquesta mateixa setmana, el Baròmetre del juny del CIS afirmava que “Set de cada deu espanyols no xafen mai una biblioteca“. Aquesta dada és prou diferent a l’aconseguida en l’estudi dels Servei de Biblioteques i de la UOC en què permet afirmar que a Catalunya “no trepitgen la biblioteca” quatre de cada deu catalans.

Segurament aquesta diferència pot explicar-se per raons històriques i d’aplicació de polítiques públiques. Així a Catalunya, acabem de celebrar l’Any de les Biblioteques, el centenari que commemorava la implantació de les primeres biblioteques públiques a Catalunya, en el marc de la Mancomunitat, i que pretenia oferir i fomentar l’accés universal al coneixement. Alhora, la normativa catalana en el context de biblioteques (Mapa de Lectura Pública) estableix que les poblacions de 3000 habitants haurien de disposar de biblioteca pública, en canvi a la resta de l’estat estem parlant de poblacions de més de 5000 habitants.

Principals resultats de l’estudi:

Aquest estudi quantitatiu ha servit per descriure a les persones que utilitzen la biblioteca i conèixer-ne la seva opinió. També ha estat útil per saber qui no la fa servir, perquè no ho fa i el seu consum cultural.  Alhora s’ha realitzat un exercici propi de l’àmbit del Disseny d’Experiència d’Usuari (assignatura impartida en el Grau de Documentació de la UOC) i s’han fet tres arquetips de persones per tal d’ajudar als professionals que treballen a les biblioteques a l’hora de dissenyar nous productes i serveis. Així parlem de la Maria (no-usuària), el David (ex-usuari) i el Marc (usuari).

La Maria

No-usuària

Persona prototipus de no-usuària

La població de més de 65 anys és el col·lectiu més gran de no usuaris (22,2%). La meitat del col·lectiu de no usuaris (54,6%) tenen estudis primaris o inferiors. Viu fora de la província de Barcelona, en una ciutat gran.

Actituds: quan llegeix ho fa per oci, mai per obligació, tot i que en ocasions té dificultats per a llegir. No forma part de cap associació cultural o grup lligat a la cultura, el nivell d’estudis es relaciona amb el nivell d’associacionisme.

Consum cultural: és un consum baix, escolta música i mira audiovisuals (televisió, ràdio, etc.) a casa. Va poc al cinema, al teatre i a concerts. Ha llegit un llibre en el darrer trimestre i li ha arribat prestat, a casa té menys de 25 exemplars en paper.

Perfil tecnològic: no té llibres electrònics i utilitza molt poc, o gens, internet i les xarxes socials en línia.

Relació amb la biblioteca: afirma que no anirà mai a la biblioteca perquè no li interessa o desconeix què li pot interessar. A la seva escola no hi havia biblioteca.

El David

Ex-usuari

Persona Ex-usuària

Pel que fa a les persones que fa més d’un any que no van a la biblioteca (ex-usuaris), el treball revela els trets més rellevants: La franja d’edat amb més exusuaris és de 35 a 49 anys (91%), què representa el 34,3% de la població. Persona de ciutat, ocupada (90%) i amb estudis superiors (92%).

Actituds: intenta llegir sempre que té una estona, a vegades comenta que amb dificultat, fet que podria indicar que necessita més oferta de llibres electrònics. Bàsicament llegeix per motius professionals. És membre d’alguna entitat o grup relacionat amb la cultura.

Consum cultural alt i sofisticat. Va al teatre i a concerts amb freqüència. Consumeix també molta cultura des de casa. És lector de llibres, revistes, còmics, blogs, etc. molt per damunt de la resta de la població. I té molts llibres a casa.

Perfil tecnològic: accedeix a internet i a xarxes socials en línia i s’informa de l’actualitat amb internet. Llegeix llibres electrònics.

Relació amb la biblioteca: de jove, quan era estudiant, utilitzava la biblioteca; ara considera que a internet té el que necessita, o si és estudiant de formació contínua, utilitza la biblioteca universitària. No li agradava la biblioteca escolar. Els motius personals com la manca de temps, els horaris (obertura de caps de setmana i vespres), proximitat a casa o a la feina, i millor accés a internet que a la biblioteca són les principals raons que donen per a no tornar a la biblioteca.

El Marc

Usuari de Biblioteca

Persona Usuari de Biblioteca

El 55,5% de la població és usuària de biblioteca, és a dir, que l’han utilitzat almenys en una ocasió en el darrer any. En l’enquesta, en detectar un usuari de les biblioteques, se li preguntava per la seva satisfacció amb els productes i serveis de la biblioteca. Els resultats són els següents:

  • El 75,9% de les persones entre els 15 i els 24 anys utilitza la biblioteca.
  • Les dones són més usuàries que els homes (59% enfront de 41%).
  • Els joves són els més crítics amb l’equipament. Valoren la biblioteca amb un notable 7,9 sobre 10, mentre que la nota mitjana és del 8,3.
  • Viu en un municipi gran, de Barcelona o Girona.

Pla d’accions a partir dels resultats:

A partir dels resultats d’aquest estudi, que han permès identificar els diferents tipus d’usuari, el Servei de Biblioteques de Catalunya desenvoluparà un pla d’accions per a redibuixar o idear nous serveis amb la finalitat d’assolir un grau de penetració més alt entre la població. La informació recollida possibilitarà un servei més adaptat a cadascun dels perfils i així satisfer les necessitats particulars en cada cas.

Fenoll explica que «el Servei de Biblioteques organitzarà reunions de grup per a incorporar els serveis necessaris entre els perfils menys habituals a les biblioteques i que ja preveuen la repetició, cap a final de l’any vinent, del mateix estudi».

Aquesta recerca és la primera que s’ha realitzat emmarcada dins la plataforma LABO (Laboratoris d’Aprenentatge de Biblioteques Obertes), un espai obert de col·laboració entre biblioteques públiques i universitàries per a treballar projectes que permetin mantenir i millorar els serveis bibliotecaris amb els recursos disponibles.

Informacions relacionades:

Informe

Nota de premsa

Notícia a El Núvol 04/07/2016

Entrevista a la ràdio Cope-Catalunya 08/07/2016 (min 37-45 del programa)

Vilaweb 29/06/2016

Rac1 29/06/2016 Informatiu 14:10 Rac1 29/06/2016 programa No ho sé 21:18h

Rac1 30/06/2016 Món Rac1 7:24h

Catalunya Ràdio 30/06/2016 Matí de Catalunya Ràdio 07:24h Secció l’Enquesta del Dia

EuropaPress

El Economista 29/06/2016

Directe.cat 29/06/2016

Diari Ara 22/07/2016

Informació facilitada per la Dra. Núria Ferran-Ferrer, professora de metodologies de recerca, estudis d’usuaris i disseny d’experiències d’usuari al Grau de Documentació, al Grau de Màrqueting i Estudis de Mercat i al Postgrau d’Experiència d’Usuari de la UOC. 

This entry was posted in Notícies and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply