Community Manager i Content Curator

Education concept with a 3d render of related words and knowledge text highlighted with a green marker.

Education concept with a 3d render of related words and knowledge text highlighted with a green marker.

De tots és conegut ja l’espectacular creixement dels mitjans socials i la revolució d’aquests davant les possibilitats de publicació, intercanvi i comunicació … per no parlar del volum d’usuaris i continguts que circulen en xarxa, i de les comunitats creades per interessos comuns i que es converteixen en un objectiu estratègic per a les empreses, investigadors i governs. Per tot això, i per les singularitats de les plataformes socials existents, s’albira la necessitat de gestionar de forma eficaç la informació i exercir d’intermediaris per a això cal comptar amb noves habilitats i fins i tot nous perfils professionals, els quals ocupen cada vegada més un lloc important en l’entorn laboral.

Entre aquests nous professionals (o ja no tan nous) destaquen el community manager i el content curator. Perfils que de vegades es confonen encara que les seves funcions siguin diferents alhora que complementàries. Segons Javier Guallar les diferències entre tots dos perfils són:

  • L’objectiu central del community manager és la comunitat, mentre que del content curator és el contingut.
  • L’objectiu complementari del content curator és el contingut, mentre que del communty manager és la comunitat.
  • En quant coneixements, el community manager ha de ser coneixedor de l’organització per la qual treballa, mentre que el content curator ha de ser coneixedor de la matèria de la curation.
  • L’estratègia del community manager es basa en la dinamització, mentre que l’estratègia del content curator es basa en la informació.

Aquestes diferències els fan irremeiablement complementaris, i així ho han vist un gran nombre d’organitzacions on molts documentalistes estan exercint aquestes dues funcions a la vegada.

Partint d’aquest enfocament, en el Grau d’Informació i Documentació de la UOC hem volgut oferir una nova optativa que uneix els dos perfils. Una assignatura introductòria que té la seva continuïtat en el postgrau Social Media Content: Community Manager i Content Curator.

Informació facilitada per Sandra Sanz

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply