Recerca sobre revistes de recerca d’Informació i Documentació

20160504-fotoCRECS

La 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades va tenir lloc aquest any a Barcelona. Membres del professorat de la UOC hi va participar en diferents activitats.

La professora Núria Ferran Ferrer, dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, va participar en la sessió de comunicacions “Análisis de países y áreas de investigación” presentant el treball “Métodos y técnicas de investigación en revistas españolas de Documentación (2012-14)“. Podeu visionar el vídeo sencer de la presentació aquí.

Aquest estudi ha analitzat set revistes espanyoles d’informació i documentació indexades en Scopus i/o WoS, Anales de Documentación, BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Cybermetrics, El profesional de la información (EPI), Revista española de documentación científica (REDC), Revista General de Información y documentación (RGID) i Scire. Les preguntes de recerca són les següents: Quin és el percentatge de textos de recerca publicats en les revistes espanyoles? Quines són les temàtiques que tenen major presència? Quin és el perfil dels autors pel que fa al país, el gènere? Quins són els mètodes de recerca més utilitzats? Quines són les tècniques de recerca més utilitzades?

Els resultats apunten a un creixement en la última dècada de la producció d’articles a Espanya, i a una internacionalització de les revistes espanyoles, reconegudes en WoS i Scopus. La concentració de publicacions està en les dos revistes reconegudes a WoS: EPI i REDC. Les temàtiques més recurrents són d’informació (15%) estudis mètrics (14%) i TIC (12%). La major part dels autors són espanyols, i sobte que el percentatge d’autors masculins (56%) és lleugerament superior als femenins (44%), en contraposició als percentatges de l’àmbit professional on 25% són homes i 75% són dones. Pel que fa els mètodes de recerca hi ha un lleuger predomini de tècniques quantitatives (46%) per sobre les qualitatives (45%) i només un 9% de combinació de tècniques qualitatives i quantitatives. Per últim, les tècniques predominants són l’anàlisi de contingut, interpretació de textos, bibliometria o anàlisi de cites i enquestes. Dels 394 articles de recerca, 327 utilitzen només una tècnica. Només 62 combinen més d’una tècnica.

Aquests estudis són una radiografia dels estudis d’informació i documentació a Espanya, i comparats amb d’altres països és precís seguir avançant en aquest àmbit i diversificar els estudis.

Informació facilitada per Nuria Ferran i Montserrat Garcia

This entry was posted in Notícies and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply