Dia Europeu de la Protecció de Dades

20160128-DAT_PROTECTION_DAY

Avui 28 de gener és el Dia Europeu de Protecció de Dades. És el 10è any que és celebra aquesta diada, des de que el 26 d’abril de 2006 el Consell d’Europa així ho va decidir. En aquesta data es commemora l’aprovació del Conveni nº 108 del Consell d’Europa, de 28 de gener de 1981, l’objectiu del qual era protegir les persones vers el tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

Per a aquest dia estan preparats diversos actes en diferents indrets europeus, organitzats per organismes públics o associacions vinculades a la protecció de dades.

A Europa des de fa dècades la protecció de dades ha estat legislada. El 1995 la Unió Europea va aprovar la Directiva Europea de Protecció de Dades. A Espanya, aquesta Directiva es va trasposar en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal . Aquesta llei ha estat desenvolupada pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

Actualment el Parlament Europeu ha aprovat la proposta de nova legislació de protecció de dades de la Unió Europea . Aquesta legislació substituirà la Directiva de 1995. La publicació definitiva està prevista per a la primavera de 2016. Una de les novetats és que les organitzacions han de comptar de manera obligatòria amb un guardià de dades personals (Data Protection Officer). Aquesta figura és especialment rellevant en el nou context produït en el sector de la gestió de dades digitals, dades en obert i en el big data. Les transaccions amb bancs, o el rastre que deixem en la navegació per internet, o us de dispositius mòbils és una base de generació de serveis, però s’ha de vetllar per a que l’anonimació de dades s’efectui.

Informació facilitada per Montserrat Garcia-Alsina

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply