Atributs en la descripció arxivística: obert el termini d’informació pública

CNEDA
La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA) ha publicat un esborrany de la Parte 3 del Modelo Conceptual de Descripción Archivística.

Aquest document fins el 20 d’abril està sotmès a informació pública, de manera que qualsevol persona o organització pot enviar comentaris i suggeriments sobre el document.

Aquesta Comissió és un grup de treball del Ministeri d’Educació Cultura i Esports, per a assessorar en el desenvolupament de les Normes de Descripció Arxivística. Des del 2007 els seus integrants vénen treballant en el Programa NEDA (Normas Españolas de Descripción Archivística). Fruit d’aquest treball són aquests documents:

“Modelo Conceptual de Descripción Archivística y Requisitos de Datos Básicos de las Descripciones de Documentos de Archivo, Agentes y Funciones. Parte 1: Tipos de Entidad. Parte 2: Relaciones. (2011)

Modelo Conceptual de Descripción Archivística. Parte 3: Atributos. Borrador de la CNEDA. Documento abierto a información pública hasta el 20 de abril de 2016.

La descripció arxivística és un procés tècnic que els gestors documentals realitzen amb dos finalitats. En primer lloc per a facilitar l’accés als documents, a aquelles persones –internes o externes a l’organització – interessades en uns continguts concrets. En segon lloc, aquest procés facilita als gestors documentals controlar la documentació i aplicar accions com l’avaluació, conservació o eliminació d’acord als calendaris que l’organització tingui establerts.

La descripció està regulada per un conjunt de normes a nivell internacional, que de manera general defineixen l’estructura de dades de la descripció. Darrerament s’està treballant per definir l’estructura i codificació de dades en XML per a facilitar l’intercanvi de registres entre sistemes informàtics. Aquest aspecte és de gran rellevància en el context digital en que ens movem, en el qual l’administració electrònica és un exemple clar.

En el Grau d’Informació i Documentació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estudiem la descripció en l’assignatura Gestió Integral d’Arxius.

Informació facilitada per Montserrat Garcia-Alsina

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply