Intel·ligència competitiva a les universitats: el rol de les biblioteques

IC-Univ_biblioteques

El 26 de novembre va tenir lloc la Jornada de Bones Pràctiques del CRAI de la Universitat de Barcelona.

Eva Ortoll – professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació – va presentar una reflexió sobre les pràctiques d’intel·ligència competitiva (IC) a les universitats al servei de les funcions principals d’aquestes institucions. Les biblioteques poden jugar un paper clau en la funció d’IC a les universitats, ja sigui per donar suport a la tàctica o l’estratègia.

Els seus professionals estan formats en les competències necessàries per a gestionar i tractar la informació, per tal de que els decisors puguin fonamentar i prendre decisions, dissenyar o donar suport a les polítiques de recerca, redactar plans estratègics, o definir accions.

La intel·ligència competitiva és una pràctica que en els darrers anys s’està introduint a les universitats, per tal de conèixer l’entorn i complir la triple funció – docència, creació de coneixement i transferència – de manera eficient i adaptada a les necessitats del mercat laboral i la societat en general. La presentació planteja el rol que els professionals de les biblioteques poden jugar al servei dels gestors dels diferents serveis de les seves universitats en general i dels gestors de les biblioteques en particular.

Més recursos per a saber sobre el tema són:

ACRL (Association of College and Research Libraries)(2015). Environmental Scan 2105. Chicago: ACRL; ALA.
Barret, S (2010). Competitive Intelligence: significance in higher education. World Future Review: 26- 30.

Campell, S; Swigert, S (2015). Going Beyond Google: Gathering B2B Competitive Intelligence from the Web. 6th ed. Cascadeinsights.com

Garcia Alsina, M; Ortoll, E; López-Borrull, A. (2011). Aplicaciones emergentes de la Inteligencia Competitiva en las Universidades. El profesional de la Información, v 20(5): 503-509.

Guerroro, F; Gonzalez, P. (2012). Social Business Intelligence for Libraries. Information Outlook, vol 16 (3): 17-20.
Japhet, Y. et al. (2014). Competitive Intelligence: a tool foreffective job performance in academic library. Sky Journal of Educational Research, vol 2(4): 20-27.

Yali, L. (2013). Study on Strategic Management of University Libraries Based on Competitive Intelligence, Advances in Information Sciences and Service Sciences vol 5(10): 578-585.

Informació facilitada per Eva Ortoll i Montserrat Garcia

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply