Estadístiques per a la gestió d’arxius

ARCHIVO
La norma internacional ISO 19580 d’estadístiques d’arxiu continua el seu desenvolupament, gràcies al treball d’experts de països d’arreu del món. Els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, participen en la redacció d’aquesta norma, com experts en la gestió de documents i arxius.

L’organització ISO està formada per comitès tècnics, compostos de subcomitès i grups de treball, cadascun dels quals treballa en un àmbit de coneixement concret. En els comitès hi ha representació dels comitès nacionals constituïts en el si de les organitzacions responsables de la normalització nacional. En el cas d’Espanya AENOR és l’organisme encarregat d’aquesta normalització.

Pel que fa la norma ISO 19580, l’encarregat de la seva redacció és el comitè tècnic 46, i més concretament, el grup de treball 12 (WG12) del subcomitè 8 (ISO/TC 46/SC8). En el cas d’AENOR el comité equivalent és el CTN50/SC1.

Aquesta setmana diferents experts han continuat la seva redacció a Viena, sota la coordinació de Steve Hiller (USA). Aquest cop l’Austrian Standard Institut ha estat l’encarregat d’organitzar la trobada.

En aquests moments s’estan acabant d’identificar els indicadors per a fer les estadístiques per tal de comparar arxius semblants de diferents indrets. L’any vinent tindrem ja el primer esborrany, a partir del qual es buscarà el consens dels experts integrants dels comitès nacionals, i l’aprovació de la norma desenvolupada pel grup de treball.

Informació facilitada per Montserrat Garcia

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply