Portal de la transparència UOC

transparenciaLes darreres setmanes a causa de l’entrada en vigor de les lleis Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s’han començat a fer públics els portals de transparència de les institucions públiques i per això podem conèixer, per exemple, el patrimoni dels nostres polítics.

A la UOC també s’ha presentat el portal de la transparència que s’estructura en els següents blocs: la universitat; recerca i innovació; docència; persones i economia i finances i té per “objectiu principal de proporcionar el màxim d’informació possible sobre aspectes tan diversos”, a més, afegeix que “anirà evolucionant amb la incorporació de nous espais i continguts”.

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Explora la UOC, Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply