Gestió d’arxiu i gestió de document

acordeónAl llarg de les properes setmanes els professors del Progrmama de Documentació us presentaran alguna de les seves assignatures, per tal d’apropar-vos-la i donar-vos més detalls, més enllà del que surt al pla docent.

Segons amb qui es parli, un arxiu pot referir-se a diverses circumstàncies. En un extrem pot ser una habitació o un moble gran on s’acumulen caixes, paper, i disquets d’aquells d’abans. En un altre extrem pot ser un edifici on es guarden llibres i papers molt antics i altres més recents, ben organitzats, on es poden consultar i cercar informació. En alguns casos fins i tot es poden consultar els fons per Internet. Un arxiu també pot ser una institució que té la responsabilitat de custodiar i gestionar la documentació en paper o electrònica que li arriben dels diferents departaments de la institució a la que l’arxiu pertany. Aquesta responsabilitat és important per rendir comptes davant de tercers mitjançant els documents que actuen com evidències de l’activitat de l’organització.

La consulta dels documents i el compliment d’aquesta responsabilitat només pot ser possible mitjançant l’aplicació d’uns processos específics per al tractament tècnic dels documents (identificació i avaluació, classificació i ordenació, transferències, i instal·lació física) i l’aplicació d’eines pròpies de la gestió de documents (taules d’avaluació, quadre de classificació, taules de metadades…). Aquests temes els veiem en els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, en el programa de Grau. Són objecte d’estudi a l’assignatura Gestió integral d’arxius, i es veuen amb més deteniment a l’assignatura gestió documental. I encara els estudiem amb més profunditat en el postgrau en Implantació de projectes de gestió de documents electrònics (EDRMS).

Text elaborat per la professora dels Estudis CIC, Montserrat Garcia-Alsina, també professora responsable de l’assignatura presentada.

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Explora la UOC, Notícies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply