Embedded librarian

embedded.librarianLa revista Ítem del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya COBDC) publica en el darrer número (58) a la secció de crònica professional un article de l’alumne de TFG Damià Gil-Cano i del seu director, Àlex López-Borrull centrat en embedded librarian o bibliotecari integrat, una figura apareguda en els darrers anys.

Sota el títol El bibliotecari integrat a la Universitat de Girona: propostes de nous serveis bibliotecaris, l’article i per tant també el TFG, intenten explicar com el consum d’informació en format digital implica canvis, i intentar oferir nous serveis adaptats a les necessitats dels investigadors -ja que el TFG se centra en la biblioteca universitària. Per aconseguir-ho fan un qüestionari als bibliotecaris i investigadors i conclouen amb un recull de propostes d’actuació per tal d’incrementar la col·laboració entre investigadors i bibliotecaris.

L’interès del text ha fet que El blog del CSUC també en fes ressò (esmentar l’error que surt al Blog del CSUC on diuen que són tots dos de la UdG, quan l’Àlex és professor dels Estudis CIC).

Informació facilitada pel professor dels Estudis CIC, Àlex López-Borrull.

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Notícies, Persones, Publicacions. Bookmark the permalink.

Leave a Reply