El data scientist, el perfil professional més demandat al 2014

bigdata“Com cada any, LinkedIn ha publicat la llista sobre els 25 perfils professionals més demandats en 2014. Els professionals d’anàlisi de dades ocupen el cinquè lloc en la llista de LinkedIn del 2013 i al 2014 escalen al primer lloc.

Encapçala la llista el professional de mineria i anàlisi de dades o data scientist. És a dir, el professional capaç de treballar amb eines com Apache Hadoop o Revolution R. Ha de tenir coneixements sobre estadística, programació i capacitats per a construir models de dades.

Tot i que arriba de carreres com enginyeria informàtica o matemàtiques, en el seu dia a dia és més un gestor que un programador.

Els professionals d’anàlisi de dades ocupen el cinquè lloc en la llista de LinkedIn en 2013. La creixent adopció de projectes de Big Data a les empreses ha col·locat aquest perfil en primera posició aquest any.

Segons dades de Gartner, el 73% de les empreses globals ja inverteixen o invertiran en Big Data en el mitjà termini. Malgrat aquest cridaner percentatge, l’estudi de la consultora revela que només el 8% de les organitzacions tenien projectes de Big Data en marxa el 2013. És probable que per al 2015 més companyies iniciïn aquests projectes, el que explica el bon moment per a aquests professionals.

Segons Glassdoor, el sou mitjà d’un data scientist és de 118.709$ anuals. El sou mitjà d’un programador en l’actualitat és de 64.537$, segons el portal d’ocupació”.

Informació adaptada de http://blog.linkedin.com/2014/12/17/the-25-hottest-skills-that-got-people-hired-in-2014/

NOTA: Encara que els professionals en (big) data solen formar-se en carreres de matemàtiques i enginyeries com diu la notícia, cal destacar que els graduats en Informació i Documentació també adquireixen els coneixements per desenvolupar aquest perfil professional.

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Informacions diverses, Notícies, titulacions. Bookmark the permalink.

Leave a Reply