Acabat el curs d’especialització en Content Curation

contentcurators“Aquests dies ha acabat el Curs d’Especialització Basic Content Curation de la UOC, on com comentàvem fa uns mesos hem participat Els Content Curators.

El desenvolupament del programa confirma el que esperàvem: el fet de disposar de temps suficient fa que es puguin treballar millor els temes que en altres cursos més curts i concentrats. Hem proposat diversos exercicis pràctics en els quals els alumnes han pogut treballar en un sistema complet de content curation usant el sistema de les 4S s. Aquests, que han estat individuals, s’han completat amb la realització de diversos debats destinats a:

Reflexionar sobre el cos teòric de la content curation i el perfil professional del content curator.
Posar en comú estratègies, dificultats i solucions derivades del propi treball en els exercicis individuals.

Compartir enfocaments i eines sobre temes difícils de posar en marxa de forma efectiva durant el desenvolupament del curs. Un exemple molt clar és el de la fase d’avaluació, que necessita d’un cert temps treballant en la content curation per poder oferir conclusions.

El fet que les nostres assignatures es desenvoluparan de forma simultània durant bona part del curs va fer complexa en principi la planificació dels exercicis i debats. Però creiem haver-ho sabut acoblar bé tot, i el feedback que hem anat rebent per part dels alumnes durant aquests mesos sembla confirmar 🙂

La propera edició comença el 15 d’octubre. Si t’interessa, tens tota la informació al web de la UOC“.

Informació redactada per Javier Leiva i publicada al bloc Los content curators

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Notícies, titulacions. Bookmark the permalink.

Leave a Reply