Postgrau en Implantació de projectes de gestió de documents electrònics: matrícula oberta

matricula_obertaDes de que el 2007 es va publicar la llei d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics, es varen iniciar diferents accions en les administracions públiques per a posar en marxa l’anomenada administració electrònica. Un d’aquests serveis és la tramitació electrònica i el seguiment de l’estat d’aquesta des del lloc i en el moment que el ciutadà vulgui. Per a que això sigui real un aspecte clau és la tramitació dels expedients electrònics i el disseny de sistemes de gestió documentals a les administracions públiques.

Encara hi ha feina per a fer, i per tant, continua sent una mineria d’ocupació per als graduats en informació i documentació. Podem seguir l’estat de l’administració electrònica i les tasques pendents a fer a l’Observatorio de Administración Electronica.

Altres lleis i iniciatives administratives també estan requerint sistemes de gestió documental, com per exemple, la llei de transparència, pla de modernització de la justicia, o llei d’us de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia.

Per a afrontar projectes de gestió documental, no només en l’administració pública, sinó també en les empreses de qualsevol sector, el graduats s’han d’especialitzar en ells i conèixer l’entorn tecnològic que els fa possible. Per a això, a la nostra universitat oferim formació específica en el postgrau en Implantació de projectes de gestió de documents electrònics (EDRMS). Aquest postgrau està format per dos cursos d’especialització “Anàlisis i disseny de Sistemes de Gestió Documental” i “Eines tecnològiques de gestió documental”. Els dos es poden cursar de manera independent.

En aquests moments està oberta la matrícula del curs “Eines tecnològiques de GD”, on treballem els següents temes:
• Fonaments tecnològics, formats i estàndards tecnològics relacionats amb la gestió de documents electrònics.
• Eines tecnològiques, criteris per a seleccionar-les i com implementar-les.
• Administració i ús d’Alfresco, i realització de pràctiques amb aquesta aplicació.

Les inscripcions al curs es poden fer des de la pàgina web de la UOC. L’octubre vinent serà la inscripció per al següent curs d’expert.

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Notícies, titulacions. Bookmark the permalink.

Leave a Reply