Arquitectura d’informació, al Grau de Documentació UOC

Un dels perfils professionals més demandats pel mercat laboral en aquests moments és l’expert en usabilitat o User experience (UX), com senyala un informe recent de l’Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) en el que apareix com un dels cinc perfils més desitjats. Expert en usabilitat, en UX, arquitecte d’informació o especialista en disseny centrat en l’usuari són diferents denominacions que, amb matisos, fan referència a un mateix perfil professional que es dedica fonamentalment al disseny, redisseny i organització dels continguts de tot tipus de webs, així com també intranets i altres sistemes d’informació.

Aquests professionals solen tenir formació assolida en cursos de postgrau o màsters, i en menor mida, en formació de Graus. La UOC, però, sí ofereix una oferta formativa per aquest perfil específic dins del Grau d’Informació i Documentació mitjançant la menció en optativitat Arquitectura d’Informació.

Aquesta menció s’assoleix mitjançant la superació de les següents assignatures optatives:
Arquitectura d’informació
• Comportament informacional II
• Gestió avançada de continguts
• Interacció persona-ordinador
• Llenguatges documentals II
• Representació i visualització d’informació
• Sistemes d’informació avançats

Així, per exemple, l’assignatura Arquitectura d’informació capacita els estudiants per a poder dissenyar i organitzar els diferents elements d’un lloc web, com ara els sistemes d’organització, els sistemes d’etiquetat, els sistemes de navegació o els sistemes de cerca. És també molt interessant l’assignatura Interacció Persona-Ordinador, que es posa en marxa per primer cop el proper curs 2013-14. El material docent de la nova assignatura presenta als estudiants un cas d’estudi de redisseny del lloc web d’una botiga online de roba dut a terme per experts en usabilitat seguint metodologies del disseny centrat en l’usuari, a partir de tècniques com el card sorting.

Per saber més sobre el perfil professional d’Arquitectura d’informació podeu consultar, per exemple, el llibre de Mario Pérez-Montoro, Arquitectura de la información en entornos web (Trea).

This entry was posted in titulacions and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply