Gestió de sistemes d’informació, al Grau de Documentació UOC

La importància d’un sistema d’informació per a que una organització esdevingui exitosa és creixent. Segons comenten els seus responsables directius, sovint anomenats Chieff Information Officers, els sistemes d’informació seran claus a les organitzacions dels propers anys en temes com ara l’optimització de processos de negoci, la reducció de costos i augment de l’eficiència, la implantació de sistemes de teletreball o la creació d’entorns col·laboratius. En aquest sentit, la gestió de sistemes d’informació comprèn facetes com ara: anàlisi i disseny de sistemes d’informació, datawarehouses i mineria de dades, integració de sistemes, gestió de projectes.

El grau d’Informació i Documentació de la UOC ofereix com a una de les seves mencions, Gestió de sistemes d’informació, que està plenament relacionada amb aquest perfil professional. Aquesta menció s’assoleix mitjançant la superació de les següents assignatures optatives:

Direcció estratégica de sistemes d’informació
• Gestió funcional de sistemes d’informació
• Integració de sistemes d’informació
• Organitzacions intensives en coneixement
• Sistemes d’informació avançats
• Ús de sistemes d’informació en les organitzacions

Així per exemple, l’assignatura Sistemes d’informació avançats prepara els estudiants per a poder intervenir en el disseny de sistemes que estiguin en correlació amb els plans estratègics de l’organització a la qual van adreçats; i l’assignatura Ús de sistemes d’informació a les organitzacions analitza, a partir de casos, l’impacte de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en les organitzacions, oferint a l’estudiant un coneixement base per a la selecció de solucions tecnològiques en la presa de decisions en l’àmbit empresarial.

Per a saber més sobre el perfil professional de sistemes d’informació podeu consultar el capítol 6 (Information Systems Management) del llibre: Lawson, Judy; Kroll, Joanna; Kowatch, Kelly. The New Information Professional. Your Guide to Careers in the Digital Age. London: Neal-Schuman.

Amb informació de Josep Cobarsí i Mercè Vázquez

This entry was posted in titulacions and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply