Edició 2013 de l’Anuario ThinkEPI

portada Anuario 2013El passat mes de maig s’ha publicat l’edició 2013 de l’Anuario ThinkEPI. Análisis de tendencias en Información y Documentación. Es tracta d’una publicació que pretén mostrar les principals tendències i l’actualitat del sector de la Informació i la Documentació, a partir de textos curts i precisos firmats per especialistes tant del món acadèmic com del professional, integrats en el Grupo ThinkEPI.

En aquesta edició l’Anuario compta amb uns 40 autors que firmen articles curts (notes ThinkEPI) distribuïts en els apartats de: Formació i professió, Biblioteques, Gestió de la informació, Comunicació científica, Mercat, indústria i sector informació, i Sistemes d’informació. L’obra es completa amb informes de situació, ressenyes d’informes (seguint una col·laboració amb el Blok de BiD) i una selecció de notícies de l’any 2012 en el sector de la Informació.

El grup es va fundar en 2006 per Tomàs Baiget, director de la revista El profesional de la información, i ha anat produint anualment i sense falta aquest estat de la qüestió del sector. L’Editorial UOC col·labora com a partner en la seva edició i distribució, i diversos professors d’Informació i Documentació de la UOC participen en la seva elaboració.

Així Javier Guallar és subdirector de l’Anuario i firma amés l’article Prensa digital en 2010-11, una anàlisi del periodisme digital en aquests anys, amb atenció a temes com el periodisme de dades, els models de negoci o el crowdfunding i els micromitjans. Josep Cobarsí és autor de dos articles: l’informe de situació Gestión de información en organizaciones 2012. Perspectivas y tendencias, on tracta temes com el comportament informacional, la inte·ligència competitiva o el big data; i l’article El sistema financiero como sistema de información francamente mejorable, que discuteix les mancances del sistema financer com a sistema d’informació a partir de l’anàlisi de la crisi econòmica iniciada el 2008. Sandra Sanz, per la seva banda, a Comunidades de aprendizaje: tendencia 2013, explica les característiques i diferències entre les comunitats d’aprenentatge, d’interès i de pràctica. Altres firmes de la UOC que apareixen a l’Anuario són les de Candela Ollé i Lluis Rius en ressenyes d’informes especialitzats.

La llarga llista d’autors com Lluís Codina, Javier Leiva, Natalia Arroyo, Daniel Torres-Salinas, José Antonio Gómez, Nieves González, Isidro Aguillo, Tomás Saorín o Elea Giménez Toledo, per esmentar alguns d’ells, juntament amb la diversitat i oportunitat del temes tractats, fan de l’Anuario una obra singular i insubstituïble.
.

This entry was posted in Persones, Publicacions and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply