Més de 500 alumnes estan estudiant Informació i Documentació a la UOC

En el present semestre, 38 estudiants han iniciat a la UOC els seus estudis del Grau d’Informació i Documentació. A aquests cal afegir els 77 estudiants que van iniciar el Grau el primer semestre del curs 2012-13, la qual cosa fa un total de 115 nous alumnes de grau en aquest curs. A hores d’ara, més de mig miler d’estudiants cursen en la nostra universitat, o bé el grau d’Informació i Documentació, o bé el segon cicle de Documentació.

foto web grau infodoc uoc cat

D’altra banda, els llicenciats en Documentació per la UOC són actualment prop de 1.700, des de la primera promoció en 2001, essent la UOC la universitat de l’Estat espanyol amb una comunitat d’Alumni més nombrosa en Documentació.

Informació facilitada per Josep Cobarsí, director del Programa d’Informació i Documentació de la UOC

This entry was posted in Explora la UOC, Notícies, titulacions and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply