Entrevista Docublog a Mercè Vázquez

foto merce vazquez-2Avui és el torn de Mercè Vázquez, dins de la sèrie d’entrevistes del Docublog als professors de l’equip de Documentació. Llicenciada en Filologia Catalana per la UB i llicenciada en Documentació per la UOC. Ha fet el doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra, en l’especialitat de processament del llenguatge natural. Des de l’any 2009 és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació.

Com expliques la feina que va donada de la mà de la sigla PRA?

Certament, la sigla PRA amaga un seguit de tasques que són ben poc conegudes. Com a professora responsable d’assignatures obligatòries i optatives del grau d’Informació i Documentació i de la llicenciatura de Documentació, em dedico, d’una banda, a dissenyar i coordinar els continguts didàctics i d’aprenentatge de les assignatures que oferim per primera vegada. D’altra banda, cada curs acadèmic reviso els recursos d’aprenentatge de les meves assignatures (pla docent, guies d’estudi, planificació d’aprenentatge, bibliografia, documents complementaris) per a mantenir-los actualitzats. Així mateix, sempre miro d’incorporar a les meves aules noves eines que facilitin l’aprenentatge, com ara la implementació del nou format d’aula centrat en l’activitat d’aprenentatge o els espais col·laboratius, que permeten crear material complementari als mòduls didàctics, fer treballs en grup o treballar amb casos pràctics relacionats amb cada matèria d’estudi. I en la tasca de PRA del dia a dia m’encarrego de vetllar perquè els estudiants puguin seguir a bon ritme l’aprenentatge i resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir a l’aula.

Comenta’ns quines assignatures coordines

Actualment coordino assignatures de la llicenciatura de Documentació, concretament Tècniques d’edició electrònica i Introducció a les tecnologies de la informació. I també assignatures del grau d’informació i Documentació, concretament Bases de dades, Enginyeria del programari, Sistemes d’informació en l’organització, Tecnologies de la informació, Sistemes d’informació avançats i Llenguatges documentals II.

Com és el teu dia a dia?

El meu dia a dia depèn directament del moment del curs en el qual ens trobem. Amb això vull dir que setmanes abans de començar el curs acadèmic faig tasques centrades en el disseny, preparació i revisió dels continguts de cada una de les assignatures de les quals sóc responsable. Una vegada el curs comença, em dedico a fer el seguiment de les aules perquè es dugui a terme la planificació prevista inicialment, a preparar les proves d’avaluació i també estic constantment en contacte amb els consultors per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir. I quan acaba el curs, juntament amb els consultors, fem una valoració detallada del funcionament de l’assignatura i planifiquem les millores que s’han de portar a terme en el nou curs acadèmic. Combino aquesta tasca docent amb la recerca, cosa que vol dir preparació i anàlisi constant de resultats relacionats amb el meu àmbit d’estudi, publicació d’articles, participació en congressos o seminaris especialitzats i també en les reunions del meu grup de recerca.

Quines temàtiques de recerca estàs treballant darrerament?

La meva recerca se centra en els àmbits de la classificació, indexació, arxiu i recuperació d’informació (monolingüe i multilingüe); l’extracció, reorganització i reformulació de coneixement; la classificació de documents; la mineria de textos, i l’extracció de terminologia.

Si has fet o fas formació presencial, quins avantatges i inconvenients hi trobes amb l’ensenyament a distància?

Comparant-ho amb la formació presencial, l’ensenyament a distància té com a gran avantatge disposar de la planificació del curs i el material didàctic des del primer dia, fet que dóna autonomia a l’estudiant i permet una millor organització del temps d’estudi. A més, la tecnologia permet tenir una relació constant i directa amb el consultor o consultora i els companys de l’aula, i, en conseqüència, es redueix l’impacte que té el treball en solitari i els dubtes són resolts de manera gairebé immediata.

Has estat estudiant de la UOC abans de ser-ne professor?

Sí, he fet la llicenciatura de Documentació a la UOC.

Imparteixes formació o fas recerca a altres universitats?

Actualment no.

Què és el que més t’agrada i agraeixes de la comunicació en línia amb els alumnes?

La possibilitat d’estar en contacte amb els estudiants en qualsevol moment, de seguida que sorgeixen els dubtes. No cal esperar dia i hora de visita al despatx per a resoldre els dubtes que hi pugui haver. En definitiva, el contacte directe.

Quins canvis has observat de perfil d’estudiants amb el pas del temps?

L’adaptació dels estudiants a les noves tecnologies i l’autonomia de treball fent servir les noves eines que apareixen dia a dia al mercat. I també l’edat, són més joves: en aquests moments molts dels nostres estudiants cursen la primera titulació universitària a distància.

En quins projectes participes actualment?

En aquests moments participo en l’elaboració d’una guia pràctica d’ús dels elements de metadades del Dublin Core destinada a les biblioteques de Catalunya. En aquest projecte hi participen la Biblioteca de Catalunya, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.

Moltes gràcies!

Algunes publicacions recents

Vàzquez, M.; Oliver, A. (2013). «Improving Term Candidate Validation Using Ranking Metrics». Procedia Computer Science [en premsa].

Vàzquez, M. (2012). «A la recerca del concepte clau». Comein (núm. 13).

Vàzquez, M.; Oliver, A. (2010). “Ús d’estratègies estadístiques per a l’extracció automàtica d’unitats terminològiques”. A: J. Martí, M. Salse (coord.). La terminologia i la documentació: relacions i sinergies. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 75-83. ISBN: 978-84-92583-86-7

This entry was posted in Explora la UOC, Persones and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply