Qui és qui. Entrevista a Montse Garcia

Avui iniciem la publicació d’un seguit d’entrevistes que us anirem penjant al Docublog de manera gradual, per tal de presentar i conèixer una miqueta més l’equip de professors que formem part de l’equip de Documentació. Les preguntes plantejades a tots els companys són molt similars, i ens permetran descobrir les seves especialitats, com veuen la docència, entre d’altres.
 
Us animem, com sempre, a aportar comentaris i fer preguntes.
 
Montse Garcia és Doctora en Documentació i llicenciada en Documentació per la UOC i Llicenciada en Geografia i Història per la UB. És professora agregada dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació i experta en intel·ligència competitiva.
 
Com expliques la feina que va donada de la mà de la sigla PRA?
 
Doncs com ja senyala la “R”, el professor es responsabilitza del funcionament de l’assignatura. I per a que això sigui així ens encarreguem de que tant els recursos d’aprenentatge (materials y bibliografia de suport) com les proves d’avaluació estiguin orientats a assolir els objectius fixats en el Pla Docent. A més analitzem les enquestes de satisfacció com a font d’informació per a veure les millores que hem d’introduir a l’assignatura.
 
D’altra banda, ens encarreguem de tasques més administratives com la de seleccionar els col•laboradors docents que s’encarreguen de l’assignatura.
 
Comenta’ns quines assignatures coordines.
 
Del Grau coordino quatre assignatures. Dos d’elles són obligatòries del Grau, i recomanades per als primers semestres: Llenguatges Documentals I i Anàlisi Documental I. Les altres dues assignatures són optatives de l’itinerari de gestió de documents: Gestió Integral d’Arxius i Gestió Documental.
 
Com és el teu dia a dia?
 
En primer lloc miro les aules, tant les de que sóc PRA com de les de que també sóc consultora. Resolc dubtes en cas d’haver-hi, o problemes tècnics. Després, si no tinc reunions de departament o de Programa, ni estic de viatge, m’encarrego de les tasques de recerca dels projectes amb els quals estic vinculada (cerques bibliogràfiques, lectura d’articles o llibres, preparació del treball de camp, anàlisis de dades, redacció d’informes i articles o comunicacions a congressos).
 
Tasques més esporàdiques són preparació d’enunciats de PACs, exàmens, o de sol·licituds d’ajuts per a projectes de recerca, o assistència a congressos, seminaris, o a comissions de treball.
 
Quines temàtiques de recerca estàs treballant darrerament?
 
Pràctiques d’intel·ligència competitiva a les universitats, gestió del coneixement en grups de recerca, i sistemes de gestió de documents judicials.
 
Si has fet o fas formació presencial, quins avantatges i inconvenients hi trobes amb l’ensenyament a distància?
Inconvenients cap. Fins i tot el contacte amb el professorat o amb els companys en l’ensenyament a distància, tal com està concebut a la UOC, queda cobert pels canals de comunicació com el fòrum o la bústia personal. També és possible quedar per skype. Els avantatges són molts. S’evita la inversió de temps en desplaçaments, l’assistència a classe en moments en què no sempre s’està concentrat, pèrdua de classes per problemes d’agenda. Per contra, un es pot organitzar les hores d’estudi amb els materials de l’assignatura.
 
Has estat estudiant de la UOC abans de ser-ne professor?
 
Si. He estudiat la llicenciatura en Documentació, he fet un postgrau, un màster i el doctorat.
 
Imparteixes formació o fas recerca a altres universitats?
 
Només faig formació a la UOC, tot i que puntualment he estat convidada a impartir algun seminari a d’altres universitats, o organitzacions. Actualment estic dirigint un projecte de màster de l’àmbit de la gestió del coneixement, a la Universidad de Antioquia a Colombia. En el darrer any he col·laborat en un projecte de recerca d’una universitat colombiana: la Universidad Pontificia Bolivariana.
 
Què és el que més t’agrada/agraeixes de la comunicació en línia amb els alumnes?
 
La immediatesa que ells tenen per preguntar, i que pugui ser compartida amb els companys. Al quedar sempre en el fòrum, en qualsevol moment poden tornar a llegir les respostes. En cas de ser comunicacions privades, sempre es poden copiar en el fòrum. D’altra banda, al quedar registrades les consultes, aquestes poden ser analitzades al final del curs, per a poder prendre decisions sobre millores a fer en l’assignatura, ja sigui en materials o en pràctiques.
 
Quins canvis has observat de perfil d’estudiants amb el pas del temps o comparat amb la teva època?
 
Abans, al ser una llicenciatura de segon cicle, tots els estudiants tenien ja estudis universitaris. Actualment, en el grau hi ha estudiants que accedeixen per primer cop a la universitat. També cada cop hi ha estudiants més joves.
 
Agraïm a la Montse el temps dedicat, i esperem que sigui de l’interès de la comunitat UOC.

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Explora la UOC, Persones and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply