Informació i Documentació de la UOC a la primera posició

La comunitat de graduats d’Informació i Documentació de la UOC és la més nombrosa de l’Estat espanyol.
 
Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística corresponents a 2010, els llicenciats en Documentació conformaven un col·lectiu de 1.285 graduats a la UOC. Això situa a la UOC en la primera posició pel que fa a llicenciats, amb gairebé el 19% del total dels llicenciats de les universitats espanyoles de l’àmbit.
 
Segons la mateixa font, en el curs 2010-2011 van iniciar estudis al grau d’Informació i Documentació de la UOC 184 estudiants, essent la primera universitat espanyola per nombre d’estudiants de nou ingrés, amb un 21% del total.
 
Podeu trobar informació més detallada a:
 
De-la-Moneda-Corrochano, Mercedes, “Las cifras de la enseñanza universitaria en Documentación en España: 2010”. Anuario ThinkEPI, 2012, v. 6, pp. 13-30.
 
Informació facilitada pel professor Josep Cobarsí

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Notícies, Publicacions, titulacions and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Informació i Documentació de la UOC a la primera posició

  1. Kenneth says:

    Caldrà doncs felicitar la UOC i tot l’equip, docent i no docent, per fer aquest Grau tant atractiu.

    Felicitats!

Leave a Reply