Primers Treballs Final de Grau

Aquest semestre ha estat el primer en el qual els alumnes del Grau d’Informació i Documentació han pogut cursar el Treball Final de Grau. L’èxperiència ha estat molt positiva tot i que tot el procés, tant a nivell acadèmic com a nivell de gestió continuarà incorporant millores.
 
El Treball Final de Grau són dues assignatures, TFGI i TFG II que els alumnes poden estudiar en un mateix semestre o en diferents. És obligatori i té una visió ambiciosa: esdevenir el tancament i reflexió de totes aquelles competències assolides durant el Grau d’Informació i Documentació i esdevenir, a la vegada, una primera experiències i aproximació del futur entorn laboral dels graduats.
 
Així, els estudiants poden triar un de les següents tres vies: Pràctiques en Empresa, Projecte Professional i Treball d’Investigació. Aquest semestre hi hagut estudiants en les tres vies. Les organitzacions triades per a les pràctiques en empresa inclouen la Biblioteca de Catalunya o una empresa audiovisual. La possibilitat de lligar el TFG a les mencions multiplica les opcions. També s’han generat treballs sobre projectes 2.0 a les biblioteques, web mòbil i les biblioteques escolars. La tasca de consultors experts, com és el cas de la Montserrat Sort, és bàsic també per al bon funcionament.
 
Un nou Grau i un nou TFG són reptes que la Universitat encara. Precisament, en el marc del Congrés CIDUI que aquests dies s’està celebrant a Barcelona, els professors Alexandre López-Borrull i Josep Cobarsí Morales presenten un pòster sobre el concepte del TFG en el Grau d’Informació i Documentació.
 
Informació elaborada pel professor Àlex López

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Congressos, Innovació Docent and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply