Propera jornada “Claus de les Normes UNE-ISO 30300”


La següent informació ha estat extreta del web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 
“La jornada organitzada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre les normes ISO 30300 per a professionals de la gestió de documents serà el 21 de maig a l’Auditori San Marcos, de Madrid.
 
La pràctica de la gestió documental està en evolució constant al llarg de l’última dècada. L’increment de documents electrònics i la legislació al voltant de l’administració electrònica requereixen pràctiques sistematitzades, de manera que la normalització en la gestió de documents ha guanyat gran importància en els últims anys, especialment en l’àmbit de l’Organització Internacional de Normalització (ISO).
 
En aquest context, la nova sèrie de normes 30300, pretén fer un pas més, assimilant a les normes ISO més reeixides sobre sistemes de gestió (9000, 14000, 27000, etc.), consolidant la gestió dels documents en les organitzacions com un àrea estratègica, que contribueix a la generació de valor, i com un avantatge competitiu.
 
Amb aquesta jornada, destinada als professionals de la gestió de documents, es pretén contribuir a la difusió de la família de les normes ISO 30300: com poden ser utilitzades en la pràctica per les organitzacions, i quin és el paper que poden jugar en la implantació d’aquestes.
 
Data, hora i lloc:
21 maig 2012 de 10 a 14 h.
Auditori San Marcos
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura
Acceso por C/ San Marcos – 28004 Madrid”
 
Per poder formalitzar la inscripció, gratuïta, i veure el programa cliqueu http://www.mcu.es/novedades/2012/novedades_ISO30300.html
 
Informació facilitada per la professora Montse Garcia, que hi partiparà com a ponent

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Congressos, Sin categoría. Bookmark the permalink.

Leave a Reply