Nova legislació per al Sistema Espanyol d’Arxius

El passat 25 de novembre es va publicar al BOE una nova llei estatal vinculada a la gestió d’arxius: Reial Decret 1708/2011, de 18 de novembre pel que s’estableix el Sistema Espanyol d’Arxius i es regula el Sistema d’Arxius de l’Administració General de l’Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d’accés.
 
 
Aquesta llei regula la gestió documental a les administracions públiques estatals, i avala la necessitat d’una sistemàtica de la gestió de documents administratius en tot el seu cicle de vida i l’ús de normes nacionals i internacionals per al tractament documental. A més incorpora la necessitat de tractar els documents electrònics i la preservació digital en les diferents fases del cicle.
 
 
Aquesta llei complementa la panoràmica legislativa sorgida en comunitats autònomes, exemple del dinamisme que el sector de la gestió documental viu en els darrers anys, en part impulsat per l’administració electrònica. A més impulsa la col·laboració entre arxius de diferents administracions públiques, nacionals i internacionals, i la interoperabilitat.

 
 
Informació facilitada per la professora Montse Garcia Alsina

About Candela Ollé

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
This entry was posted in Notícies and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply